ilustracni obrazek

Plánovaný rozvoj lokality

- z hlediska infrastruktury

ZÁMĚR ROZVOJE LOKALITY: BÝVALÁ SLEZSKÁ PLOVÁRNA - ULICE NA MLEJNKU
Pohled - stávající objekty v areálu.Pohled - louka směrem k OD Lidl.
Pohled - vorová propusť (v jarních měsících tréninkové místo).Pohled - elektrárna (celoroční tréninkové místo).

1 - Popis lokality.

 Lokalita leží v Hradci Králové na Slezském předměstí a je přibližně vymezena ulicí Na Mlejnku, areálem bývalé
Slezské plovárny (řeka Orlice) a loukami u prodejny Lidl.

Ulice na Mlejnku je stávající obytná zóna se zatím nevyhovující dopravní obslužností.

 Areál bývalé Slezské plovárny na břehu Orlice je podstatnou součástí lokality, jejíž rozvoj je s areálem velmi
úzce spjat. Svým přírodním charakterem je areál předurčen pro sportovní a rekreační aktivity, k nimž byl také
zhruba od roku 1928 jako obecní plovárna a později jako loděnice vodních slalomářů využíván.
Areál je loděnicí a sídlem majitele - Sportovního klubu vodního slalomu Slavia Hradec Králové (dále jen SKVS).
Kromě SKVS zde mají loděnici další dva vodácké kluby, základnu pro výuku UHK.

2 - Záměr rozvoje lokality.

Hlavní myšlenky rozvoje lokality jsou dvě:
- DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ LOKALITY,
- REVITALIZACE A ROZVOJ AREÁLU SLEZSKÉ PLOVÁRNY

 

SKVS Slavia Hradec Králové - KLUB VODNÍHO SLALOMU A SJEZDU, Sportovní Areál, Na Mlejnku 1130/21b, Hradec Králové - Slezské Předměstí, 500 03 e-mail: info@slezskaplovarna.cz