Domů
Studie areálu 2015
Experimentální architektura v areálu
Provozní řád areálu
Zakládací listina Slezské plovárny
Požární poplachová směrnice

Tričko s logem Slezské plovárny, cena 200 Kč

Obrázek trička
Případnou objednávku
zašlete na mail info@slezskaplovarna.cz
Domů

Areál Slezská plovárna

Areál Slezská plovárna na břehu Orlice je podstatnou součástí lokality, jejíž rozvoj je s areálem velmi
úzce spjat. Svým přírodním charakterem je areál předurčen pro sportovní a rekreační aktivity, k nimž byl také
zhruba od roku 1928 jako obecní plovárna a později jako loděnice vodních slalomářů využíván.
Areál je loděnicí a sídlem majitele - Sportovního klubu vodního slalomu Slavia Hradec Králové (dále jen SKVS).
Kromě SKVS zde má sídlo i Klub vodáků Hradec Králové (dále jen KV HK) a je zde základna pro výuku UHK.

Počátky plováren a koupališť v Hradci Králové

Obě řeky v Hradci Králové, Labe i Orlice, spolu s množstvím dalších vodních ploch v okolí města, poskytovaly již od historických dob zdejším obyvatelům mnoho možností očistného koupání. Přibližně od 19. století se zdejší vodní toky a nádrže stále více uplatňovaly i v rekreačním a sportovním vyžití obyvatel Hradce Králové. Více se dozvíte zde.

KLUB NÁVŠTĚVNÍKŮ AREÁLU SLEZSKÉ PLOVÁRNY

1) Program ODPOČINEK (odpočinkový pobyt a slunění v plážové části):
Vstup do areálu pro 1 osobu ............................................................500,-/rok
Kabinka pro 1 osobu ........................................................................500,-/rok
2) Program SLUNEČNICE (přátelé slunění - senioři od 70 let věku):
Vstup do areálu bezplatný
3) Program VODÁK (zázemí pro sport a turistiku):
Vstup do areálu pro 1 osobu ............................................................500,-/rok
loď slalom, sjezd, turistická kanoe ...................................................1000,-/rok
(při kombinaci loď+kabinka se neplatí za vstup)
(pro větší kolektivy cena dohodou)
4) Program PÁRTY (setkání skupin - svatby, oslavy, gril, párty stan)
(cena dohodou)
5) Program PRONÁJEM (zápůjčky vodáckého vybavení, pronájem kabinek, skladové prostory)
(cena dohodou)
6) Program HANDICAP (specializované aktivity pro handicapované občany)
(cena dohodou, formou podpory organizací)
7) Program RYBÁŘ:
Další informace zde