Areál Slezská plovárna

Areál Slezská plovárna na břehu Orlice je podstatnou součástí lokality, jejíž rozvoj je s areálem velmi úzce spjat. Svým přírodním charakterem je areál předurčen pro sportovní a rekreační aktivity, k nimž byl také zhruba od roku 1928 jako obecní plovárna a později jako loděnice vodních slalomářů využíván.
V areálu je loděnice Sportovního klubu vodního slalomu Slavia Hradec Králové (dále jen SKVS), sídlo zde má i Klub vodáků Hradec Králové (dále jen KV HK). V areálu rovněž sídlí RSC vodácká půjčovna. Areál také využívá řada jednotlivců pro uskladnění lodí a sportovního vybavení.

Možnost využití areálu pro pro rekreaci

Správa areálu Slezské plovárny nabízí královéhradeckým občanům (a nejen těm) možnost využívání prostor areálu bývalé Slezské plovárny u řeky Orlice k aktivnímu odpočinku nejen na vodě, rekreačním účelům či lenošení při opalování (další informace).

Rekreace 1 Rekreace 1 Rekreace 1

Provozní řád areálu

Návštěvníci i smluvní partneři jsou povinni dodržovat tento provozní řád.

Požární poplachové směrnice

Vymezují činnosti členů oddílu, nájemců, popřípadě dalších osob a návštěvníků v případě vzniku požáru, nehody, živelní pohromy a jiných stavech nouze. Kompletní znění požárních poplachových směrnic.

RSC Vodácká půjčovna na Slezské plovárně otevřena

Na počátku roku 2015 byla na Slezské plovárně otevřena nová vodácká půjčovna, která nabízí vybavení pro vodní sporty. V prostorách půjčovny se nachází šatny a sociální zázemí (informace o zapůjčení vodáckého vybavení, videodokument o vodácké půjčovně).

Počátky plováren a koupališť v Hradci Králové

Obě řeky v Hradci Králové, Labe i Orlice, spolu s množstvím dalších vodních ploch v okolí města, poskytovaly již od historických dob zdejším obyvatelům mnoho možností očistného koupání. Přibližně od 19. století se zdejší vodní toky a nádrže stále více uplatňovaly i v rekreačním a sportovním vyžití obyvatel Hradce Králové. Více se dozvíte zde.

Studie areálu