Den Země u Orlice

Section: Aktuality

Den Země u OrliceVe dnech 21. a 22. dubna 2015 uspořádalo Středisko ekologické výchovy SEVER osvětovou akci pro žáky MŠ, ZŠ a SŠ. Celkem se akce zúčastnilo přes 1000 dětí z Hradce Králové a škol v Královéhradeckém kraji. Akce se konala k příležitosti mezinárodního svátku Den Země. Pro žáky byly připravené zajímavé úkoly a putování kolem meandrů řeky Orlice se zastávkou v areálu Slezské plovárny.

Tématem letošního dne byla voda v krajině, takže se žáci dozvěděli o řece, životě kolem ní, ale zároveň se dozvěděli o důležitosti řek pro člověka. Po trase podél řeky Orlice žáky čekalo na Slezské plovárně poznávání vodních živočichů z okolí řeky (žáci viděli různé druhy ryb a vodních bezobratlých). Na konci děti tvořily rybky z pedigu a vlny nebo vážky jako přívěšek na klíče. Tuto osvětovou akci ke Dni Země pořádalo Středisko ekologické výchovy ve spolupráci se Slezskou plovárnou a byla pro žáky zdarma.

Váha: 2060

Datum a čas události: 22.4.2015 12:00