Projekt Říční molo Hucl

Section: Aktuality

Obnova tradic a rozšíření zázemí pro návštěvníky Slezské plovárny

Vybudování mola navazuje na téměř stoletou existenci říčních lázní a plovárny na břehu řeky Orlice na Slezském Předměstí. První projekt na výstavbu voru na Slezské plovárně pochází již z roku 1933 a funkční molo se zde dochovalo až do 70. let 20. století. Nové moderní molo umožní obnovit historickou tradici říčních mol a nabídne prostor i pro řadu nových aktivit spojených s vodní turistikou na řece Orlici. Ocení ho jak vodní turisté, kteří zde přirozeně končí svá putování, vyvazují lodě a vystupují na břeh, tak i zájemci o novější vodní vyžití na paddleboardech, vodních kolech či zábavním parku, který bude díky molu bezpečně umístěn přímo na vodní hladině.

Prostorné molo vytvoří i dostatek plochy pro slunění a relaxaci. Kvalitu skutečně ozdravného odpočinku zajistí celoroční provoz říční sauny umístěné na mole. Její poloha na řece uprostřed přírody umocní zdravotně rekreační povahu sauny a podpoří lázeňskou tradici říční plovárny. Součástí mola Hucl je nejen molo samotné, ale i příslušné zázemí. Tak jako dokládá historie Slezské plovárny existenci mola a plovárenského zázemí v zátoce řeky Orlice, tak mluví i o odpočinkových a herních zónách, venkovních sprchách a sociálním zařízení. Projekt molo Hucl přinese řadu těchto prvků v nové, moderní podobě. Na břehu řeky stojí odpočinkový altán a při vstupu do areálu budova se sociálním zařízením, která poskytne potřebné hygienické zázemí včetně bezbariérových toalet pro handicapované návštěvníky a zázemí pro rodiče s dětmi.

Molo Hucl tak přirozeně doplní a zkvalitní dosavadní užívání místa návštěvníky pro výstup a nástup na vodu a plynule naváže na mnoholetou tradici říčního koupaliště a veřejné plovárny, kterou dokládá historická fotodokumentace, ale i bohaté vzpomínky řady pamětníků, z nichž většinu spojuje jméno dlouholetého plavčíka a učitele plavání pana Hucla. Na památku tohoto nezapomenutelného plavčíka nese nové molo název „Hucl“.

Mediální výstupy projektu

Fotogalerie

Saunalautta

Foto Michal Fanta, VLM

Saunalautta Saunalautta – otevření Saunalautta

Foto Michal Fanta, VLM

Altán

Z výstavby říčního mola

Z výstavby říčního mola Z výstavby říčního mola Z výstavby říčního mola

Momentky z výuky pana Hucla

Momentky z výuky pana Hucla Momentky z výuky pana Hucla Momentky z výuky pana Hucla

Říční molo HUCL

Váha: 2582

Datum a čas události: