Vstup

VÍTÁME VŠECHNY NÁVŠTĚVNÍKY AREÁLU RSC SLEZSKÁ PLOVÁRNA

PŘÍZNIVCE SPORTOVÁNÍ A KLIDNÉ REKREACE V PŘÍRODĚ, RYBÁŘE

PROSÍME DODRŽUJTE PRAVIDLA SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ, ČISTOTU A RESPEKTUJTE PŘÍRODU (nepřehlédněte naučné tabule o lokalitě)

Vstup do areálu je umožněn:

 • 1) Osobám z řad široké veřejnosti, které jsou registrovány v některém z programů ODPOČINEK, SLUNEČNICE, VODÁK, PÁRTY, PRONÁJEM, HANDICAP, SPORT, RYBÁŘ (prosíme respektujte platné regule ČRS MO HK – tel. 495 264 695, 736 480 373).
 • 2) Členům klubů a organizací s platnou nájemní smlouvou.
 • 3) Osobám, které v souladu s programem ODPOČINEK na místě uhradí správci jednorázové denní vstupné Kč 60/30/0 Kč (nad 15 let/10–15 let + studenti/do 9 let a senioři od 70 let).
 • 4) Všechny osoby do areálu vstupují a v něm pobývají na vlastní nebezpečí.
 • 5) Do areálu je zakázán vstup psů. Výjimka může být udělena pouze dlouhodobě registrovaným návštěvníkům vedením správy areálu, nikoli tedy při jednorázové denní návštěvě.
 • 6) V celém areálu je přísný zákaz kouření.
 • 7) Návštěvníci areálu se zavazují uposlechnout pokynů pracovníků areálu a budou se řídit Provozním řádem Centra a Požárními poplachovými směrnicemi.

Areál je určen pro:

 • 1) Aktivity členů klubů a organizací s platnou nájemní smlouvou. Dané aktivity musí souviset s jejich interní náplní.
 • 2) Sport a rekreaci osob, které mají do areálu umožněn vstup dle této informační tabule
 • (výtah z organizačního řádu areálu).
 • 3) AREÁL NENÍ PLOVÁRNOU a nezabezpečuje žádné plovárenské služby (plavčík a podobně).

Nacházíte se v Přírodním parku Orlice a tak PROSÍME RESPEKTUJTE:

 • 1) Chraňte zdejší přírodu, pozorujte ji a poučte se u naučných tabulí.
 • 2) Chraňte klid a pohodu tohoto místa, vyvarujte se hlučného a jinak rušivého jednání.
 • 3) Respektujte svoje okolí a nekažte pobyt ostatním.
 • 4) Nenechávejte zde odpadky a nepořádek – jste tu na návštěvě a co jste do areálu přinesli, to také odneste.

Vstup a pobývání v areálu je zakázáno osobám:

 • 1) které jsou v areálu v rozporu se vstupními podmínkami,
 • 2) které poškozují a narušují přírodu v areálu a okolí,
 • 3) které jakýmkoli nevhodným způsobem ruší ostatní návštěvníky,
 • 4) které znečišťují a poškozují areál.

____________________________________

PŘEHLED PROGRAMŮ PRO PŘÍSTUP DO AREÁLU RSC SLEZSKÁ PLOVÁRNA

Zájemci o využívání našeho areálu jsou srdečně zváni!

______________________________________________________________________________
1) Program ODPOČINEK (odpočinkový pobyt a slunění v plážové části):

 • jednorázový vstup Kč 50/25/0 Kč (nad 15 let/10–15 let + studenti/do 9 let),
 • vstup do areálu 1 osoba 500 Kč/rok,
 • kabinka pro jednu osobu 500 Kč/rok.

______________________________________________________________________________
2) Program SLUNEČNICE (přátelé slunění)

 • pro seniory od 70 let věku vstup do areálu bezplatný,
 • ostatní viz program ODPOČINEK.

______________________________________________________________________________
3) Program: VODÁK

 • kabinka pro jednu osobu 500 Kč/rok,
 • uložení jedné lodě na slalom či sjezd, nebo, turistické kanoe 1000 Kč/rok.
 • Poznámka: Při kombinaci umístění lodě a užívání kabinky se neplatí za vstup.
 • Pro větší kolektivy cena dohodou.

______________________________________________________________________________
4) Program: PÁRTY

 • většinou jednodenní nebo víkendové akce různých oslav a setkání, cena dohodou.

______________________________________________________________________________
5) Program: PRONÁJEM

 • uložení nebo zápůjčka lodí, raftů, pádel, vest, moderních rekreačních šlapadel,
 • instruktor (kajak, kanoe, raft), výcvik v HK nebo v terénu (řeka, USD),
 • Ceník pronájmů a půjčovného

6) Program: HANDICAP

 • přírodně sportovní aktivity specializované na specifické klienty pečujících organizací včetně
 • možného aplikovaného vodáctví.
 • Cena dohodou.

7) Program: RYBÁŘ

8) Program: SPORT (hřiště na volejbal, nohejbal, beech)

 • pronájem hřiště 80 Kč/hod.
kontakt: Martina Rejhová, +420 602 539 912