Vstup

RSC SLEZSKÁ PLOVÁRNA

Rekreační a sportovní centrum

VÍTÁME VŠECHNY NÁVŠTĚVNÍKY, PŘÍZNIVCE SPORTOVÁNÍ A KLIDNÉ REKREACE V PŘÍRODĚ

PROSÍME, DODRŽUJTE PRAVIDLA SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ, ČISTOTU A RESPEKTUJTE PŘÍRODU (nepřehlédněte naučné tabule o lokalitě)

Vstup do areálu je umožněn:

1) Členům SKVS, Klubu vodáků HK a dalším registrovaným organizacím, rybářům (prosíme respektujte platné regule ČRS MO HK – tel. 495 264 695, 736 480 373) a jednotlivcům po dohodě se správcem areálu.
2) Všechny osoby do areálu vstupují a v něm pobývají na vlastní nebezpečí.
3) Do areálu je zakázán vstup psů.
4) V celém areálu je přísný zákaz kouření.
5) Návštěvníci areálu se zavazují uposlechnout pokynů pracovníků areálu a budou se řídit Provozním řádem Centra a Požárními poplachovými směrnicemi.

Areál je určen pro:

1) Aktivity členů klubů a organizací s platnou nájemní smlouvou. Dané aktivity musí souviset s jejich interní náplní.
2) Sport a rekreaci osob, které mají do areálu umožněn vstup na základě předchozí registrace.
3) AREÁL NENÍ PLOVÁRNOU a nezabezpečuje žádné plovárenské služby (plavčík apod.).

Nacházíte se v Přírodním parku Orlice a tak PROSÍME RESPEKTUJTE:

1) Chraňte zdejší přírodu, pozorujte ji a poučte se u naučných tabulí.
2) Chraňte klid a pohodu tohoto místa, vyvarujte se hlučného a jinak rušivého jednání.
3) Respektujte svoje okolí a nekažte pobyt ostatním.
4) Nenechávejte zde odpadky a nepořádek – jste tu na návštěvě a co jste do areálu přinesli, to také odneste.

Vstup a pobývání v areálu je zakázáno osobám:

1) které jsou v areálu v rozporu se vstupními podmínkami,
2) které poškozují a narušují přírodu v areálu a okolí,
3) které jakýmkoli nevhodným způsobem ruší ostatní návštěvníky,
4) které znečišťují a poškozují areál.

____________________________________

VSTUPNÉ DO AREÁLU

Zájemci o využívání našeho areálu jsou srdečně zváni!

kategorie

JEDNORÁZOVÉ VSTUPNÉ

ROČNÍ VSTUPENKA/pronájem

Dospělí

60 Kč

500 Kč

Děti (10 – 15 let*)

30 Kč 

250 Kč

Studenti (po předložení platného průkazu**)

30 Kč 

250 Kč

ZTP, ZTP/P**

30 Kč 

250 Kč

Senioři od 70 let (po předložení dokladu s datem narození***)

0 Kč

0 Kč

Rodina (2 dospělí + 2 děti od 10 do 15 let*)

150 Kč + 20 Kč za každé další dítě (max. 6 dětí)

1.300 Kč + 150 Kč za každé další dítě

Děti do 9 let*

0 Kč

0 Kč

Kabinka na hrázi

-

500 Kč/ jedna kabinka

 

 

 

 *Ode dne dosažení uvedeného věku / do dne předcházejícího dni dosažení uvedeného věku. 

** Pro přiznání slevy je nutné předložení platného průkazu – u studentů jakýkoliv v daném roce platný studijní průkaz, index, ISIC, žákovská knížka, studentský průkaz na dopravu apod., u seniorů od 70 let jakýkoliv doklad s datem narození.

*** Doprovod dospělých s průkazkou ZTP/P má vstup volný. Dospělý doprovod dětí s průkazkou ZTP nebo ZTP/P má vstup volný.

kontakt: Martina Rejhová, +420 602 539 912, email: spravce@slezskaplovarna.cz